Ledere trenger ikke være HR-spesialister på toppen av alt

Alt er enkelt når du kan det, sies det. Men det som i hvert fall ikke er enkelt, er å skulle gjøre alt på en gang. Et samarbeid med BUHR lar ledere bruke mer tid på kjernevirksomhet, og minimalt med tid på det HR-faglige.

I en verden der alle fagområder blir mer spesialiserte, bør vi alle bruke tiden vår på det vi er best på. I dette tilfellet betyr det at du som leder trygt kan sette ut personalutvikling, -oppfølging og -administrasjon til oss, som en støtte til utøvelsen av ditt lederansvar. På den måten frigjøres tid til andre gjøremål uten at det går ut over hverken drift eller ansattes ve og vel.

Ingen bedrifter er like. Mens noen har behov for en hel HR-avdeling, kan andre trenge spesialisert støtte i en begrenset periode. Derfor har vi tjenester som enkelt kan tilpasses det bedriften har behov for i dag, med full forståelse for at behovet kan endre seg i morgen.

Under følger en beskrivelse av våre forskjellige abonnementstjenester, som alle kan justeres ved behov.

Våre tjenester

ABONNEMENT
HR-AVDELINGEN

 Løsningen for bedrifter som ønsker et mer lønnsomt alternativ enn å leie inn HR-ansatte på heltid. Her får du tilgang til hele fagfeltet i et felles team, i den stillingsprosenten du har behov for, som en operasjonell og utøvende del av bedriften. Som bedriftens HR-avdeling tar vi oss av alle personalrelaterte spørsmål og utfordringer på en måte som kommer både ledelse og ansatte til gode. Som leder har du full kontroll, fordi vi alltid holder deg oppdatert, gir gode råd og støtter deg.

TIDSBEGRENSET
PROSJEKTAVTALE

Løsningen for bedrifter som trenger tidsbegrenset faglig spisskompetanse til ekstraordinære oppgaver i hektiske perioder, eller i forbindelse med uforutsette hendelser. Dette kan gjelde alt fra større prosjekter som innføring av nye systemer eller virksomhetsoverdragelser, til ned- eller oppbemanning, perioder med høyt sykefravær eller en kartlegging av hvordan det står til på HR-fronten hos dere.

ABONNEMENT
SPESIALISERTE OPPGAVER

Løsningen for bedrifter som trenger bistand med noen utvalgte HR-oppgaver, prosesser eller fagområder over lengre tid. Denne tjenesten kan også fungere som støtte til en allerede eksisterende HR-avdeling eller HR-sjef med behov for å disponere tiden sin annerledes.

TIDSBEGRENSET
HR STRATEGI & MANAGEMENT FOR HIRE

Løsningen for bedrifter som ønsker en timebasert avtale for prosesser som krever det. Dette kan være i forbindelse med organisasjonsbygging, kompetanseheving eller større endringsprosesser, eller kanskje HR-sjefen skal ta etterutdanning og trenger en vikar?

MER OM TJENESTENE

Ingen bedrifter er like, men alle er like viktige.

Det viktigste for oss er ikke hva tjenesten kalles, men at håndteringen av personal og HR i bedriften din fungerer. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ønsker et forslag til hvordan vi best kan imøtekomme behovene i akkurat din bedrift.

Rekruttering

Med et abonnement på HR-spesialister kan du trygt kutte kostnader til rekrutteringsselskaper. Vi tar hånd om hele prosessen, fra behovsanalyse og stillingsutlysning, til utvelgelse, avtaler og onboarding av nye medarbeidere.

Administrasjon

Vi setter oss inn i bedriftens styringssystemer slik at vi kan ivareta HR-prosedyrer og arbeidsprosesser på en forutsigbar måte. Med en fast rådgiver som kontaktpunkt får både ledelse og medarbeidere et kjent ansikt som kan bistå i alt fra personalhåndbok til oppfølging av sykefravær, eller spørsmål om GDPR.

Organisering og strategi

BUHR-teamet er en god støtte i strategiarbeid, endringsprosesser og restrukturering. Vi har lang erfaring fra å lede og bygge opp HR-avdelinger, og kan dermed være proaktive rådgivere i ulike organiseringsprosesser.

Kompetanseheving

Enten det dreier seg om kartlegging, dokumentasjon, kompetansesikring eller utvikling, har vi ekspertisen, metodene og verktøyene som skal til. Vi kan bistå med prosesser som innebærer kompetansekrav eller -heving både på kort og lang sikt.

Situasjonsbestemte utfordringer

BUHR bistår eiere, ledelse og medarbeidere gjennom utfordringer som krever stødig fagkompetanse og HR-ekspertise. Dette kan være permitteringer eller nedbemanning, individuelle oppsigelser, eller i situasjoner som oppkjøp og fusjoner (nasjonalt eller internasjonalt).

TA KONTAKT