Én kontaktperson
– et helt lag i ryggen

Selv om BUHR er en ekstern business partner, jobber vi internt. En fast hovedrådgiver og kontaktperson sikrer god forståelse av organisasjon og kultur, og sørger samtidig for forutsigbare og trygge prosesser.

Hele teamet vårt jobber i BUHR – samtidig som vi jobber hos og for kundene våre. Det betyr at du ikke trenger å tenke på ansettelser eller innleie, men heller kan tenke på hva slags kompetanse bedriften har behov for.

Det kan være kostbart ikke å gjøre grunnarbeidet i personal- og HR-arbeid riktig. Ryddige avtaler, gode ansettelser og unngåelse av konflikter – eller bistand til å håndtere dem på en god måte når de oppstår – kan spare bedriften for store kostnader.

BUHR er bygget opp som en komplett HR-avdeling der du som kunde får tilgang til hele spekteret av fagfolk. Gjennom abonnementet får du tilgang til bred kompetanse fra tilgjengelige og operative rådgivere. Vi tar oss rett og slett av det du trenger, når du trenger det.

BUHR er medlem av HR Norge og har samarbeidspartnere innen arbeidsrett, skatt, pensjon og forsikring.

Slik er det å jobbe i BUHR: