En ny måte å tenke HR på

BUHR bistår bedrifter med HR på en ny måte. Løsningen vår innebærer mer fleksibilitet og lavere risiko, samtidig som de ansatte og det HR-faglige ivaretas av spesialister på området.

Gründer Bjørg Ueland har fått med seg et team av rådgivere som alle har fagrettet utdannelse og bred erfaring innenfor HR/personal, og som setter fagområdet sitt høyt.

BUHR forvalter personalrådgivning på en måte som ivaretar både ledelse, ansatte og eiere. Vi jobber bransjeuavhengig, er en ærlig og direkte sparringspartner, og tar hånd om alle personalrelaterte spørsmål og utfordringer.

Med oss som samarbeidspartner får du fleksibilitet, faglig styrke og kostnadsbesparelse – og vi tilpasser oss hele veien det bedriften har behov for. Kontakt oss gjerne for en samtale om hvordan vår kompetanse best kan komme din bedrift til gode.