Referanser

OKEA

OKEA er en ledende midt- til senfaseoperatør på norsk kontinentalsokkel, og finner verdier der andre selger. Selskapet har en ambisiøs strategi bygget på vekst, verdiskapning og kapitaldisiplin. 

Covent

Covent AS er en industribedrift i Bjerkreim som produserer ventilasjonsaggregater til en rekke kunder i Norge. Selskapet har ca. 100 ansatte.

Fishbones

Fishbones A/S er et Sandnes-basert selskap med ansatte over hele verden som har utviklet brønnstimuleringsteknikker som gir operatører muligheten til å øke brønnproduktiviteten, samtidig som de overvinner utfordrende reservoarparametere.

Håmsø Patentbyrå

Håmsø Patentbyrå AS er et av Norges ledende rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter (IP/IPR), og det eneste patentbyrået med hovedkontor i Rogaland.

Northern Lights

NORTHERN LIGHTS

Northern Lights bygger verdens første infrastruktur for karbontransport og -lagring. Som del av det norske Langskip-prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring vil Northern Lights håndtere transport, mottak og permanent lagring av CO2 fra de industrielle fangstanleggene Norcem og Celsio, i tillegg til kommersielle kunder.

Norrøna Storkjøkken

Norrøna Storkjøkken er en av landets ledende totalleverandører av storkjøkkenutstyr med ca. 115 ansatte fordelt på ulike lokasjoner i landet.

Rensefiskgruppen

Rensefiskgruppen driver landbasert akvakultur ved fire anlegg; Talgje, Nedstrand, Austevoll og Alta. Vi oppdretter/leverer rensefisk til lakseoppdretterne for å bekjempe lakselus, og vi har påvekst av torsk settefisk.