Arrangementer

BUHR arrangerer seminarer og møter knyttet til ulike tema innen HR, og vi har flere samarbeidspartnere som deler sin ekspertise sammen med oss. Her får du en oversikt over kommende og tidligere arrangementer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Frokostseminar: arbeidsavtaler

GRATIS FROKOSTSEMINAR
– Krav til nye arbeidsavtaler fra 1. juli

Fra 1. juli i år gjelder det nye krav til innhold i arbeidsavtaler. De nye reglene innebærer blant annet at det må gis omfattende informasjon om ulike lønnselementer og en rekke ytelser som dekkes av arbeidsgiver.

Samtlige arbeidsgivere i Norge må oppdatere sine standardavtaler slik at arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli oppfyller lovens krav.

På dette seminaret vil Advokatfirmaet Schjødt gå gjennom de nye reglene og gi tips til hva du må tenke på når du skal oppdatere standardavtalene i din virksomhet. BUHR vil gjennomgå de praktiske konsekvensene av lovendringen, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Datoer:

OSLO – 29. mai
STAVANGER – 6. juni

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Frokostseminar: Arbeidskraft over landegrensene
Frokostseminar: Arbeidskraft over landegrensene

GRATIS FROKOSTSEMINAR
– Arbeidskraft over landegrensene

BUHR AS og KPMG Law Advokatfirma inviterer til gratis frokostseminar om arbeid over landegrensene. Norske bedrifter har stadig behov for utenlandsk arbeidskraft – enten innleide eller lokalt ansatte. Videre er det mange norske arbeidstakere som i kortere eller lengre perioder oppholder seg i utlandet på grunn av arbeid, og også personell som ansettes i utlandet av norsk arbeidsgiver. Slike arbeidsforhold krever god oversikt fra HR-avdelingen i den enkelte bedrift. Det kan også fort medføre forpliktelser knyttet til rapportering, skatt, oppholdstillatelser og trygd.

Tid:
Onsdag 21. februar 2024 fra kl 08.30 til 10.20
(Frokost og registrering fra kl 08.00)
Sted:
KPMG, Forusparken 2 (2020park), møterom i første etasje.
Arrangør:
BUHR AS og KPMG Law Advokatfirma

Frokostseminar-

FROKOSTSEMINAR
– Pensjon og forsikring

Tid: Torsdag 31. august 2023 kl. 08.00 til 10.30
Arrangør: BUHR, Willis Towers Watson (WTW)

Vi har gleden av å invitere deg, sammen med dine kollegaer, til frokostseminar hvor det vil holdes foredrag om Pensjon og forsikring for bedrifter.

Kristin Terjesen, Senior Broker Health & Benefits, Large Accounts fra Willis Towers Watson (WTW), vil holde foredrag om temaet og fokusere på krav til pensjon og forsikring. Hun vil også presentere hva arbeidsgiver kan tilby av tilleggsdekninger og hva som er markedspraksis, samt hvilke rutiner som gjelder ved skade, sykdom og død.

Hilde Haugen, avdelingsleder Stavanger, HR & adm. fra BUHR AS vil lede seminaret og sørge for at alle gjester vil få svar på sine spørsmål.

Frokostseminar-

LUNSJMØTE
– Fallgruvene innen HR du må passe deg for

Tid: Onsdag 3. mai 2023, kl. 11.00
Arrangør: BUHR, Europower Partner

Ledere må gang på gang iverksette brannsluk- king innen HR, fordi bedriften ikke har et godt rammeverk på plass.
Dette kan føre til konflikt på arbeidsplassen, bedriften kan pådra seg unødvendige kostnader og man kan få økt risiko for tapte inntekter og omdømme.

Hvordan kan du som ansvarlig leder sørge for et godt rammeverk som ivaretar lover og regler, og som forebygger vanskelige situasjoner? Kan du sikre faglig kompetanse ved f.eks. nedbemanning, rekruttering, disiplinær- saker, varslingsrutiner, med mer, uten at du har profesjonell HR-kompetanse internt?

Bli med på lunsjmøte med BUHR og Europower – her vil dere få viktige innspill og gode tips!