NorthernLights

Rensefiskgruppen

Rensefiskgruppen driver landbasert akvakultur ved fire anlegg; Talgje, Nedstrand, Austevoll og Alta. Vi oppdretter/leverer rensefisk til lakseoppdretterne for å bekjempe lakselus, og vi har påvekst av torsk settefisk.

BUHRs leveranse:

HR-faglige tjenester og rådgivning.

Vi signerte avtale med BUHR i februar 2022, og har hatt en sømløs overgang.

– Morten Sædberg, daglig leder