OKEA

OKEA er en ledende midt- til senfaseoperatør på norsk kontinentalsokkel, og finner verdier der andre selger. Selskapet har en ambisiøs strategi bygget på vekst, verdiskapning og kapitaldisiplin. OKEA har hovedkontor i Trondheim, driftskontorer i Kristiansund og Bergen, samt kontorer i Stavanger og Oslo.

BUHRs leveranse:

BUHR er et supplement til OKEAs egen People & Organisation avdeling og er ansvarlig for spesifikke leveranser innen rekruttering, innleie og onboarding, kursbestillinger og -administrasjon, vedlikehold, kontroll og oppdatering av data i ulike systemer og registre, samt administrasjon av HR-relaterte prosesser og dokumenter. I tillegg leverer BUHR spesialisttjenester i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, kompetansestyring og øvrige områder for å dekke ekstra kapasitets- og kompetansebehov i et selskap i sterk vekst.

Vi i OKEA er særdeles fornøyd med det gode samarbeidet vi har med BUHR. For et selskap i vekst er det i perioder ekstra behov for både administrativ støtte i ulike prosesser samt for spesialisttjenester som støtter vår interne P&O avdeling. Vi opplever at BUHR leverer tjenester av meget høy kvalitet og at de har kompetente ressurser det er lett å samarbeide med.

– Bente W. Nordeide, VP P&O