NorthernLights

Northern Lights

Northern Lights bygger verdens første infrastruktur for karbontransport og -lagring. Som del av det norske Langskip-prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring vil Northern Lights håndtere transport, mottak og permanent lagring av CO2 fra de industrielle fangstanleggene Norcem og Celsio, i tillegg til kommersielle kunder. Northern Lights annonserte nylig sin første kommersielle kontrakt med Yara om å lagre 800.000 tonn CO2 årlig.

BUHRs leveranse:

BUHR ivaretar vår HR-funksjon ved blant annet å utarbeide prosedyrer og arbeidsmiljøundersøkelser, samt bistå med rekruttering og oppfølging av våre ansatte; herunder lønn, permisjoner, sykefraværsoppfølging, pensjon, forsikring og andre betingelser. BUHR leverer også generell rådgivning og veiledning innenfor HR-området både til ledere og medarbeidere.

«For oss var det avgjørende å få tilgang til en komplett HR-avdeling med breddekompetanse, men med et fast kontaktpunkt. Vi opplever BUHR som en kompetent og erfaren samarbeidspartner som raskt setter seg inn i vår virksomhet og vårt behov, for så å levere. For oss har det vært viktig å ha BUHR som en del av vår organisasjon i en kritisk vekstfase, og vi verdsetter fleksibiliteten de leverer».

– Birthe Nylund Sundt, CFO