BUHR

Har du lagt en HR-strategi som sikrer vekst, utvikling og engasjement hos de ansatte?

januar 16, 2024

En HR-strategi er en plan for hvordan bedriften skal håndtere sine ansattes behov, utvikle deres ferdigheter og fremme en positiv arbeidskultur som støtter selskapets overordnede mål og visjon. Strategien kan omfatte planer for rekruttering, opplæring, medarbeiderutvikling, vurdering av prestasjoner og belønningssystemer, samtidig som den sikrer at dere følger arbeidsrelaterte lover og forskrifter.

En god HR-strategi muliggjør planlegging og styring av aktiviteter og tiltak du gjør overfor dine medarbeidere, og at du kan prioritere bruk av tid og ressurser.

For å sikre at HR-strategien støtter din bedrifts overordnede mål, er det viktig at HR og ledelsen arbeider sammen for å skape en sammenheng mellom de ansatte og deres utvikling, og virksomhetens langsiktige planer og ambisjoner.

Ta bedriftens HR-strategi til nye høyder:

1. En godt utformet HR-strategi hjelper bedriften din å tiltrekke seg, beholde og utvikle de dyktige medarbeiderne som er nødvendige for vekst og suksess i et konkurransepreget marked.

2. Ved å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse, ferdigheter og motivasjon, kan en HR-strategi direkte bidra til økt produktivitet og bedre resultater.

3. En strategi som fokuserer på medarbeiderengasjement kan bidra til å bygge en sterk bedriftskultur, som fremmer trivsel og lojalitet og samtidig reduserer turnover.

4. En effektiv HR-strategi hjelper også med å håndtere risiko knyttet til etterlevelse av lover og regler, ivaretakelse av ansattes rettigheter og endringer i arbeidsmarkedet.

5. Ved å sikre at HR-strategien er i tråd med bedriftens langsiktige mål, kan bedriften sikre at de har riktig bemanning med riktig kompetanse på plass for å nå disse målene.

Kort sagt, en god HR-strategi er ikke viktig bare for å håndtere alle daglige bemanningsspørsmål, den er også avgjørende for langsiktig suksess og bærekraftig vekst for bedriften din.

BUHR er din profesjonelle og strategiske HR-partner. Vårt kompetansehus med erfarne HR-spesialister og Business Partnere med breddekompetanse, er klare til å jobbe tett med dere for å utvikle en effektiv HR-strategi som er skreddersydd for din bedrift.

Sammen kan vi utforme fremtidens HR-løsninger for din bedrift!

 

May Kristin Guibaud

May Kristin Guibaud
HR Manager

+47 922 50 760

Nina Gulsrud
HR Manager

+47 909 79 256

Les også