BUHR

Arbeidsplassen – på kontoret, hjemme eller borte?

september 23, 2021

Hvilke valg ønsker vi på vår arbeidsplass? Full fleksibilitet, faste kontorsteder eller hybridløsninger. Valgene vi gjør påvirker både hvor effektive vi er og vår bedriftskultur – og kanskje hvor attraktiv vi er som arbeidsgiver. Her får du noen tips for å gjøre de rette valgene i nettopp din bedrift.

I utgangspunkter er det arbeidsgiver som beslutter hvor arbeidet skal utføres, og arbeidsstedet skal angis i arbeidsavtalen. Her er det imidlertid fullt mulig å beskrive en fleksibilitet der det f.eks. er tillatt – eller til og med ønskelig – at arbeidstakerne arbeider delvis på hjemmekontor eller andre steder.

Hva som er ønskelig i den enkelte bedrift vil variere mye, både ut fra bedriftens størrelse og organisering, hvilke tjenester og produkter den leverer og hvilken kultur en ønsker å utvikle. Gjennom styringsretten har arbeidsgiver et ganske stort handlingsrom til å etablere og utvikle hensiktsmessige arbeidsformer, samtidig er det smart å legge til rette for fleksible løsninger og lytte til de ansattes egne ønsker.

Koronapandemien har lært oss at det er teknologisk mulig å arbeide på avstand, men likevel sammen, i mange flere situasjoner enn vi før trodde var praktisk mulig. Med den lærdommen i bagasjen må vi nå finne ut hvordan vi ønsker å arbeide sammen, hvilken grad av individuell frihet vi skal tillate og hvordan vi samtidig ivaretar vår egen bedriftskultur og gode løsninger for samhandling. For det er ingen tvil om at samhandling fortsatt er viktig i de fleste arbeidssituasjonene.

Her er noen tips for å gjøre de rette valgene i nettopp din bedrift:

 • Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan pålegge/kreve bruk av hjemmekontor så lenge det ikke er avtalt i arbeidsavtalen
 • Vis respekt for den enkeltes egne ønsker, både når det gjelder arbeidsform og smitterisiko
 • Åpne for dialog, både med den enkelte og med gruppen
 • Hjemmekontor gir ofte ro og mulighet til å arbeide konsentrert på egen hånd
 • Dersom mange er på hjemmekontor reduseres det sosiale og faglige fellesskapet. De valg den enkelte ønsker å gjøre vil derfor også påvirke kollegaene og gruppen.
 • Det kollegiale fellesskapet, praten rundt kaffemaskinen og muligheten til å stikke hodet inn i døren til hverandre, har best vilkår på kontoret
 • Legg til rette for chatterom og andre treffpunkter dersom mange er ulike steder
 • Finn en god balanse mellom å gi tillit, men samtidig ha tilstrekkelig kontroll på når og hvor den enkelte jobber
 • Del gjerne opp uken i faste kontordager og åpne fleksidager
 • Så lenge det fortsatt er smitterisiko, sørg for at kontoret er så godt tilrettelagt som mulig for å holde avstand og andre risikoreduserende tiltak
 • Vær åpen og informer om de valg, tiltak og føringer dere gir, og om hvorfor
 • Lag skriftlig informasjon til de ansatte om hvordan den «nye normalen» blir, og ta høyde for at også den kan endre seg framover. Dette er nybrottsarbeid for de fleste og vi lærer gjennom erfaring.

De fleste arbeidsgivere som åpner for hjemmekontor tilbyr dette som en frivillig ordning og da for såkalt kortvarig eller tilfeldig arbeid. Dersom det derimot avtales at hjemmekontor skal brukes som en mer fast og/eller permanent ordning, pålegger Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem at det skal inngås en individuell avtale om dette, i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen.

En slik avtale skal bl.a. regulere omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstiden, tilgjengelighet, varighet, vedlikehold og sikring av utstyr, dokumenter og informasjon, samt arbeidsmiljøforhold.

Les også