BUHR

Sommerjobb, de unge sitt første møte med arbeidslivet

februar 19, 2024

Sommerjobb er ofte de unge sitt første møte med arbeidslivet, det gir dem en verdifull erfaring. Her er noen viktige poeng å vurdere når du planlegger å ansette sommerstudenter:

  • Tidlig planlegging gir bedre resultater: Å være tidlig ute med rekrutteringsprosessen gir deg muligheten til å sikre at du får tak i de beste kandidatene. Start planleggingen i god tid før sommersesongen begynner, og sørg for å ha en klar oversikt over hvilke behov og krav dere har til sommerstudentene.
  • Skreddersydde oppgaver for meningsfull erfaring: For å sikre at sommerstudentene får en givende opplevelse og samtidig bidrar til bedriftens suksess, er det avgjørende å tildele dem meningsfulle arbeidsoppgaver som er relevante for deres faglige retning og karriereinteresser. Dette kan være alt fra prosjektarbeid innenfor deres studieretning til å delta i teamprosjekter som utfordrer og utvikler deres ferdigheter. Sommervikarene kan også ta tak i noen av de prosjektene som har blitt liggende på vent eller utsatt og er med på å holde hjulene i gang gjennom sommerperioden.
  • Støtte og veiledning: Sommerjobben bør ikke bare være en mulighet for studentene til å utføre oppgaver, men også en læringsopplevelse hvor de får veiledning og støtte underveis. Sett av tid til møter og tilbakemeldingssamtaler for å hjelpe dem med å utvikle seg og vokse i sine roller.
  • Sommervikariat gir en god mulighet for videre kontakt og rekrutteringsmuligheter for videre fast ansettelse.
  • Sommerstudentene kan være gode ambassadører i de ulike studentmiljø/studiestedene, som igjen kan gi effekt til employer branding.
May Kristin Guibaud

Hilde Haugen
Avdelingsleder

+47 918 83 794 

Merethe Lie Braathen

Merethe Lie Bråthen
Avdelingsleder

+47 905 55 087

Les også