KFUK-KFUM

KFUK-KFUM

KFUK-KFUM er en kristen og livssynsåpen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er del av YWCA (Young Womens Christian Association), som er verdens største kvinnebevegelse, og YMCA (Young Mens Christian Association), som er verdens største ungdomsbevegelse.

Med tilstedeværelse i mange tusen lokalsamfunn i 120 land skapes åpne og trygge fellesskap for mer enn 70 millioner barn, unge og kvinner. Gjennom å jobbe i lokalsamfunnet og med utgangspunkt i barn og unges virkelighet endrer vi verden.

I Norge har vi en tydelig ambisjon om å være en ledende aktør på barne- og ungdomsfeltet og skaper fellesskap for rundt 40 000 barn og unge årlig i en rekke ulike aktiviteter – fra idrett, arrangementer, festivaler, åpne barnehager, Forandringshus, barnekor, konfirmantleirer, Folkehøgskoler, lederutvikling og mye annet. Vi skaper åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv, få opplevelser for livet og utvikle seg som hele mennesker. I Norge er vi rundt 350 dedikerte medarbeidere som hver dag arbeider for at barn og unge skal få ta del i åpne og trygge fellesskap.

BUHRs leveranse:

BUHR bistår HR-avdelingen i KFUK-KFUM Norge i ulike enkeltsaker og utviklingsprosjekter. Hovedprosjektet er et arbeidstidsprosjekt med samarbeid og forhandlinger med tillitsvalgte, samt utarbeidelse og implementering av nye prosedyrer og verktøy i hele virksomheten.

Da vår HR-leder skulle ut i foreldrepermisjon gjorde vi en vurdering, og vårt behov var ikke en vikar som kunne gå inn som HR-generalist, men en HR-rådgiver som kunne bli godt kjent med vår organisasjon, men som samtidig hadde et team i ryggen med ulike spesialkompetanser. Dette har vi fått gjennom vårt samarbeid med BUHR.

Vår organisasjon gikk fra å ha en personalavdeling til å bli en HR-avdeling i januar 2023 og med dette lå det, og ligger det, fremdeles en rekke store prosesser og prosjekter i avdelingens portefølje. Her har vår hovedrådgiver i BUHR blant annet tatt fullt ut ansvar for levering av et arbeidstidsprosjekt, og levert med høy faglig kvalitet og håndtert alle utfordringer som har dukket opp underveis. For oss som organisasjon har det også vært en stor trygghet at vi raskt har fått tilgjengeliggjort ressurser når det har vært behov for det og dette har vært med på å sikre kontinuitet og nok kapasitet for oss. Vi har til tider hatt ulike behov som BUHR har fylt på en svært profesjonell måte.

Vi opplever særdeles høy kvalitet på alle leveranser fra alle rådgivere vi har samarbeidet med i BUHR og kan på det varmeste anbefale et slikt samarbeid for andre organisasjoner.

– Heidi Brende Kolltveit, Fungerende HR-leder, KFUK-KFUM