Håmsø Patentbyrå AS

Håmsø Patentbyrå AS er et av Norges ledende rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter (IP/IPR), og det eneste patentbyrået med hovedkontor i Rogaland. Antall ansatte: 33.

BUHRs leveranse:

Håmsø har ikke behov for en egen HR avdeling, men benytter oss av BUHR en dag i uken. Håmsø er i endring og BUHR bistår bedriftens HR-ansvarlig/Daglig Leder med bygge opp nye HR-rutiner og prosedyrer, som f.eks. trivselsundersøkelser, medarbeidersamtaler, oppdatering av personalhåndbok, rekruttering og annen rådgivning innen HR-faget ved behov.

Vi er veldig fornøyde med tjenesten. Vår kontakt er omgjengelig, proaktiv, tydelig og lett å samarbeide med. Det er godt å ha en sparringspartner som til enhver tid har oppdatert HR kompetanse og kan kvalitetssikre HR-arbeidet i bedriften. Det er en ekstra trygghet å ha tilgang til en hel HR avdeling dersom vi skulle ha behov for ekspertise innen andre områder enn vår kontaktperson kan dekke.

– Hege Sølvik Solem – HR sjef