Fishbones

Fishbones A/S er et Sandnes-basert selskap med ansatte over hele verden som har utviklet brønnstimuleringsteknikker som gir operatører muligheten til å øke brønnproduktiviteten, samtidig som de overvinner utfordrende reservoarparametere.
Antall ansatte: 29

BUHRs leveranse:

BUHR ivaretar HR funksjonen for Fishbones på de daglige oppgavene og gir støtte til både ledelse og ansatte.

Som et mindre selskap kan vi ikke rettferdiggjøre en fulltids HR-stilling i Fishbones AS. Vi har derfor valgt en løsning der HR-relaterte oppgaver blir løst med BUHR sine tjenester. Dette fungerer utmerket for vårt selskap.

– Eirik Renli – CEO