Covent

Covent AS er en industribedrift i Bjerkreim som produserer ventilasjonsaggregater til en rekke kunder i Norge. Selskapet har ca. 100 ansatte.

BUHRs leveranse:

BUHR bistår Covent med utarbeidelse og avklaringer rundt individuelle vilkår, lokale avtaler og forhandlinger, tariffmessige forpliktelser, permittering og nedbemanning, systematisering av HR-relaterte rutiner og standarder, oppfølging av enkeltsaker, samt lederopplæring og generell rådgivning innen HR-området.

Arbeidet som er utført for oss er preget av at dere har meget kompetent og erfarent personell som vi har god nytte av. Vi takker for utmerket støtte fra BUHR!

– Egil Oddvar Brastad Hansen, daglig leder.