BUHR

– I starten var vi for små til å rettferdiggjøre en hel stilling på HR

april 24, 2023

Tekst: Europower Partner

Eirik Renli har en 27 års lang karriere bak seg i store internasjonale konsern. Han var Vice President i et amerikansk oljeserviceselskap da han fant ut at han ønsket å gjøre noe helt annet.

– Jeg var uenig i hvordan bedriften ble drevet på, forteller Eirik. Vi hadde liten mulighet til å påvirke beslutninger, og det gjorde at jeg ønsket å gå videre.

Det varte ikke lenge før Eirik fikk en forespørsel om å ta jobben som daglig leder i Fishbones. Fishbones leverer stimuleringsteknologi for å øke produksjonen av olje- og gass, og tilfører dermed stor merverdi til operatørselskapene.

Eirik stortrivdes fra første dag i ny jobb.

– Jeg fikk stor innflytelse på beslutningene, og jeg fikk muligheten til å jobbe med ny teknologi.

Men jobben ble langt mer krevende enn han hadde forespeilet seg.

– Markedet var konservativt, og vi måtte bruke mye energi for å overbevise de store aktørene om å ta i bruk innovativ teknologi fra en utfordrer.

Men Eirik og teamet var dyktige, og selskapet vokste.

– Når Fishbones vokste så trengte vi en del støttefunksjoner, forteller han. Vi trengte blant annet HR-kompetanse.

Han forklarer at selskapet i starten ikke var så stort at de kunne forsvare en egen HR-funksjon.

– Selv om vi hadde ansatt noen i full stilling ville ikke personen hatt den kompetansen som var nødvendig, fordi HR-feltet er bredt. Man må være ekspert på veldig mye.

Eirik Renli (Foto: Fishbones)

Eirik Renli (Foto: Fishbones)

Eirik gikk ut i markedet for å finne en leverandør av HR-tjenester, og slik kom han i kontakt med BUHR.

– Jeg hentet inn referanser, og så hadde vi et møte med dem. Vi likte det vi hørte i møtet.

BUHR jobber bransjeuavhengig, med alt fra utfordrere som Fishbones, til store olje- og gasselskap som OKEA.

I OKEA er BUHR et supplement til OKEAs egen People & Organisation avdeling, som ansvarlig for spesifikke leveranser innen rekruttering, innleie og onboarding, kursbestillinger og -administrasjon, vedlikehold, kontroll og oppdatering av data i ulike systemer og registre, samt administrasjon av HR-relaterte prosesser og dokumenter.

Bente W. Nordeide (Foto: OKEA)

Bente W. Nordeide (Foto: OKEA)

– Vi i OKEA er særdeles fornøyd med det gode samarbeidet vi har med BUHR, forteller Bente W. Nordeide, Vice President People & Organisation i OKEA. For et selskap i vekst er det i perioder ekstra behov for både administrativ støtte i ulike prosesser samt for spesialisttjenester som støtter vår interne P&O avdeling. Vi opplever at BUHR leverer tjenester av meget høy kvalitet og at de har kompetente ressurser det er lett å samarbeide med.

Da Eirik startet i Fishbones var han ansatt nummer tre. Nå er Fishbones 38 ansatte og eies av grunnlegger Rune Freyer, samt AkerBP og Equinor Ventures.

– Nå er BUHR vår HR-avdeling, forteller Eirik.

Foto: BUHR

Foto: BUHR

Eirik forteller at det har vært utfordrende å rekruttere i en oljebransje med stort trykk.

– Vi har vært relativt heldige i de årene vi har holdt på, men vi har også måttet skifte ut enkelte underveis. Og så er det en utfordring å holde på de gode folkene. Det er lav arbeidsledighet og stor etterspørsel etter dyktige folk i oljebransjen. Det er viktig å ikke bare bli en del av lønnsspiralen. Vi må jobbe for å skape en arbeidsplass der folk har lyst til å bli værende. Her har BUHR vært god støtte. De bistår i alt fra rekruttering til det å bygge rammeverk for HR.

Eirik forteller at han bruker lærdommen fra de store internasjonale konsernene når han bygger Fishbones.

– Jeg har forstått verdien av å satse på menneskene, forteller han. Vi tilbyr derfor både interne og eksterne kurs. To kolleger tok nylig videreutdanning på BI. Før dette var det en som tok en ekstra mastergrad som ingeniør i Tyskland. Hos oss er menneskene gullet, avslutter Eirik.

Les også